Şirketler İçin Planlama

Pandemi öncesi, sırası ve sonrası – ne zaman ne yapılmalı?

İşte şirketlerin planlamasını kolaylaştıracak öneriler

Şirketler olası bir pandemi durumunda başta merkezi işlevlerin tanımlanması, üretimin koordine edilmesi, temizlik ve dezenfektan malzemelerinin alınması gibi birçok unsuru düşünmelidir.

Örneğin, operasyon ve personel planlaması, bilgilendirme politikası, örgütsel ve tıbbi önlemlerde önemli noktaları ihmal etmek istemiyorsanız, hazırladığımız aşağıdaki listeleri kullanabilirsiniz.

Salgın Öncesi Alınacak Önlemler

Operasyon ve personel planlaması

 • Ekipler oluşturmak
 • Şirketin ana faaliyetlerini belirlemek ve kilit personelin kim olacağına karar vermek
 • Müşteriler ve tedarikçiler ile anlaşmak
 • Faaliyetleri durdurulabilecek bölümleri belirlemek
 • Personelin sağlık yönetimi için planlama yapılması
 • Şirketin bakım ve korunmasının sağlanması 
 • Şirket dışı kurumlar ile bağlantı kurulması
 • Yurt dışındaki personel için önlemler alınması

Temizlik ve dezenfektan malzemelerinin alınması

 • İhtiyaçları belirlemek
 • Maske alınması
 • Eldiven alınması
 • Kişisel koruyucu ekipman temin edinmesi
 • Temizlik ve dezenfektan malzemelerinin temin edilmesi
 • Diğer gerekli ekipmanların belirlenmesi ve temin edilmesi
 • Tıbbi ürünlerin temin edilmesi

Bilgilendirme politikası

 • Kurum içi iletişim ağının sağlanması
 • Çalışanlara bilgi aktarımı sağlanması
 • Çalışanlara hijyen kurallarının aktarılması ve uygulanması 
 • Sağlık önlemleri
 • Sağlık personelinin görevleri ve niteliklerinin planlanması
 • Sağlık personelinin işe alınması ve taahhüt edilmesi
 • Yetkinlik için eğitim verilmesi
 • Sağlık personelinin eğitilmesi
 • Panik durumunda özel iş akışlarının belirlenmesi
 • Sağlık personeli için özel koruyucu önlemler alınması

Salgın Esnasında Alınacak Önlemler

Minimal çalışmayı sürdürmek için gerekli olanlar

 • Şirket içi pandemi/salgın planını aktif hale getirmek
 • Üretimin koordinasyonu
 • İletişimin koordinasyonu
 • Sosyal iletişimi azaltmak
 • Bilgi işlemi güvenceye almak
 • İşletme güvenliğini aktif hale getirmek

Personel için operasyonel önlemler

 • Personel ihtiyaçlarının karşılanmasını pandemi durumuna göre ayarlamak
 • Aktif personel için bakım ve destek sağlamak
 • Günlük işlerde davranış kurallarına uyulmasını sağlamak
 • Çalışanların sürekli bilgilendirilmesi

Dışarıdan bilgi alınması

 • İlgili kurumlardan ve uzmanlardan salgın hakkında bilgi edinilmesi
 • Diğer şirketlerle istişarede bulunmak
 • Resmi duyurular hakkında bilgi edinilmesi
 • İlgili kurumlarla bilgi aktarımı / istişare halinde olunması

Tıbbi önlemler

 • Kurum içi iş sağlığı hizmetinin etkinleştirilmesi
 • Şirket girişlerinin kontrolünün sağlanması
 • İş başında hastalanan çalışanlarla ilgilenilmesi
 • Yardımcı ekipman dağıtılması
 • İlaç dağıtılması
 • Çalışanlar için tıbbi bilgilendirme
 • Salgın esnasında diğer acil durumların dikkate alınması

Yakınlar ve yurt dışı çalışanları için önlemler

 • Yakınları ve aileleri ile temasa geçmek
 • Çalışanların hastalanması durumunda yakınlarının desteklenmesi
 • Çalışanların yakınlarının hastalanması durumunda çalışanın desteklenmesi
 • Yurt dışındaki çalışanların ve yakınlarının desteklenmesi

Salgın Sonrası Alınacak Önlemler

Normal hayata geri dönüş

 • Normal hayata geri dönülmesi için çağrıda bulunulması
 • Geçici iş birliklerinin sonlandırılması
 • Şirket faaliyetlerinin normale döndürülmesi
 • Çalışanların salgının yenilmesi konusunda bilgilendirilmesi
 • Salgın sonrası şirket durumunun değerlendirilmesi
 • Salgın planının eksiklerinin analiz edilmesi ve giderilmesi