Tedarik Zincirlerinde Gerekli Özeni Gösterme Yükümlülüğü Kanunu (LkSG)

Şirketlerin, tedarik zincirinde insan hakları ihlallerini önleme ve çevre standartlarına uymaya yönelik özen gösterme yükümlülüğü hakkındaki kanun

22.07.2021 tarihinde beyan edilen Tedarik Zincirlerinde Gerekli Özeni Gösterme Yükümlülüğü Kanunu (LkSG), tedarik zincirlerinin sorumlu ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için, şirketlere yönelik yasal çerçeveyi ve gereklilikleri belirlemektedir. Buna göre şirketler, insan haklarını önleme ve çevre standartlarına uymaya yönelik özen gösterme yükümlülüğünü üstlenir.

Kanun, kademeli bir şekilde yürürlüğe girecektir.

Yürürlüğe girme İlgili Şirket büyüklüğü
1 Ocak 2023
Almanya'da yerleşik şirketler ve Alman Ticaret Kanunu'nun (HGB) 13 d maddesi uyarınca ikinci bir şubesi bulunan şirketler/td>
Almanya'da en az 3.000 çalışana sahip şirketler
1 Ocak 2024 Almanya'da en az 1.000 çalışana sahip şirketler

Resmi kanun metnini burada bulabilirsiniz: Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten

Kanunun Türkçe tercümesini burada bulabilirsiniz: Tedarik Zincirlerinde Şirketlerin Özen Yükümlülüğü Hakkında Kanun

Diğer bilgiler ve kaynaklar:
Alman Parlamentosu
Almanya Federal Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Bakanlığı
Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
Almanya Federal İş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı