European EnergyManager Eğitimi

 Etkin Enerji Teknikleri ve İşletmelerde Enerji Yönetimi Eğitimi

EUREM, enerji verimliliğini iyileştirme alanında çalışan teknik personelin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, standartlaştırılmış, ileri bir eğitimdir. EUREM AB ülkeleri dahil 30’dan fazla ülkede sunulmaktadır. örneğin Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Portekiz, Slovenya, İspanya, düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu ülkelerde 6.000’den fazla European Energy Managerler halihazırda faal olarak görev yapmaktadır.

Yeni eğitim dönemi başlıyor!

Eğitimi, Enerji Verimliliği ve Yönetim Derneği’nin (EYODER) katkılarıyla 29 Eylül 2022 tarihinden itibaren gerçekleştireceğiz.

Eğitim Hakkında

Kazanım
European Energy Manager eğitiminde katılımcılara enerji, enerji hukuku, finansal analizler, enerji yönetimi, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji gibi 28 başlıkta detaylı bilgi veriliyor ve sonunda işletmelerine yönelik enerji verimliliği projesi geliştirmeleri isteniyor. Böylece işletmelere enerji giderlerini azaltma, yeşil bir imaj oluşturma, AB’nin yürürlüğe koyacağı “sınırda karbon uygulamasına” hazırlık gibi enerji dünyasındaki değişimlere kendilerini en iyi şekilde hazırlayabilmeleri için destek sağlanıyor.

Hedef Grup
İşletmelerin (fabrikaların, AVM veya ticari/kamu binalarının) sorumluları ile üretim, işletme, bakım mühendisleri gibi enerji kullanımından sorumlu uzman kişilere, enerji verimliliği danışmanlarına ve AB ülkelerinde çalışmak isteyenlere yönelik olan “EUREM Etkin Enerji Teknikleri ve İşletmelerde Enerji Yönetimi Kursu”nda, katılımcılara mühendislik konuların yanı sıra enerji hukuku, finans ve yönetim konularını da  içeren modüllerle kapsamlı bir eğitim sunulmaktadır.

Uygulanacak Yöntem ve Aşamalar

Aşağıda belirtilen ana konuları içerecek uygulamalı çalışmalar: İşletmelerde enerji yönetimi kapsamında veri yönetimine, enerji satın alımı ve enerji ticaretine, ayrıca sözleşmelerden ve işletme yönetiminden kaynaklanan taleplere yer verilecek Isı ve elektrik enerjisi alanlarında kullanılacak verimli teknolojiler ve klasik endüstriyel uygulamalar (basınçlı hava, elektrikli motorlar) ve uygulamayla ilişkili yenilenebilir enerjiler • Konut dışı bina fokusuyla binalarda enerji tüketimi (bina ısı tüketimi, yenileme çalışmaları, enerji kimlik belgesi) Internet üzerindeki kapalı bir sistem üzerinden bireysel çalışma ve uygulama desteği alınması Standart ders materyalleri ile kısa, belirleyici ve teorik verilerin aktarılması İşletmelerden elde edilecek enerji verilerinin, hesaplama örnekleriyle doğrudan uygulamaya aktarılması Uygulamalı araçlarla pratiğe yönelik destek verilmesi: Check-list, bilgi formları, tablo-hesap tutanak örnekleri Uygulamalı çalışmalarda işletmenin enerji açısından zayıf noktası bir proje çalışmasının konusunu oluşturacaktır. Böylelikle anında maliyetten tasarruf başlatılacaktır!

www.energymanager.eu

Sınav/Sertifika

Yazılı sınav ve seçilecek bir konuda eğitmen eşliğinde bir enerji verimliliği projesi hazırlanacaktır.
Eğitimde başarılı olanlar European EnergyManager (EUREMnext) sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Eğitimde başarılı sayılabilmek için:

  1. Sınıf eğitimlerine yeterli devamlılık (%80)
  2. EUREM elektronik foruma kayıt olmak, forumu kullanmak
  3. E-learning modüllerini tamamlamak
  4. Yazılı sınavı geçmek
  5. Katılımcının belirleyeceği bir konuda eğitmenlerin de desteği ile verimlilik projesini (enerji konsepti) ayrıntılarıyla tasarlamış olmak (İngilizce 1 sayfalık özet dahil)
  6. Enerji konseptini sunumu (ikna edici)

Katılımcılar (kayıt) aşağıdaki öncelik kriterlerine göre belirlenecektir:


1. Katılımcıların mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik,  mekatronik,enerji veya elektrik-elektronik alanında lisans düzeyinde eğitim almış olması şarttır,

2. Enerji yöneticisi veya etüt-proje sertifikasının olması tercih edilir,

3. Eğitim talebinin kontenjandan fazla olması durumunda katılımcılar AHK Türkiye ve

    EYODER üyeleri öncelik tanınır

Not: AB ülkeleri dahil 31 ülkede geçerli olan “European EnergyManager” sertifikası Türkiye’de geçerli değildir. Türkiye’de geçerli “Enerji Yöneticisi” ve “Etüt Proje Uzmanı” belgeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Eğitim Programı

Eğitim 28 başlıkta, minimum 18,5 gün sınıf eğitimi, 2 gün online ve 5 konuda e-learning/e-eğitim (kendi kendine öğrenim) olarak hazırlanmıştır.

Eğitmenler konularında uzman, pratik sahibi ve saha deneyimi olan kişilerden oluşmaktadır.

Eğitim takvimi en kısa zamanda duyurulacaktır.

Başarıyla Tamamlanan Pilot Proje

EUREM eğitiminin Türkiye dahil 6 ülkede daha yaygınlaştırılması için Almanya merkez tarafından Horizon 2020 kapsamında hazırlanan AB destekli “pilot” EUREMnext projesi, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) desteği ile AHK Türkiye tarafından başarı ile yürütmüştür. Aralık 2019 da 12 kişi ile yüz yüze başlayan eğitim, pandemi nedeniyle son dönemde sanal ortamda olmak üzere eğitim, sınav ve proje sunumu ile Ekim 2020’de tamamlanmıştır. Proje kapsamında tüm ülkelerde ortak olarak kullanılan materyaller Türkiye’ye uyarlanmış, toplam 20 konuda sınıf eğitimi ve 6 konuda e-eğitim düzenlenmiştir, Eğitmenler ise, konusunda uzman akademisyenler ve çoğunlukla sektör profesyonelleri arasından seçilmiştir. Eğitimlere devamlılık, yazılı sınav başarısı gibi çeşitli şartları karşılayan katılımcıların “European EnergyManager” sertifikası almaya hak kazanacağı eğitimin son ve en önemli adımı olan verimlilik projesi sunumları 24 Eylül 2020 tarihinde, Alman Büyükelçiliğinin Tarabya Yazlık Rezidansındaki AHK Türkiye binasında gerçekleşti ve tüm bu süreç sonunda sertifika almaya hak kazanan 10 kişi arasından seçilecek bir temsilci bu sene “Uluslararası European EnergyManager” konferansında Türkiye’yi temsil edecek.

Çözüm Ortağı

Best Practice

Zu den Best Practice Beispielen gelangen Sie über nachfolgende Links.

Small Enterprises EUREM Award 2018

Medium Enterprises EUREM Award 2018

LargeEnterprises EUREM Award 2018