World Business Outlook

AHK Türkiye World Business Outlook Sonuçları

Mevcut risklere rağmen Alman şirketleri lokasyon olarak Türkiye'ye değer veriyor ve ticari durumun değerlendirilmesi pozitif fakat nitelikli iş gücüne olan talep giderek artıyor.

Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası (AHK Türkiye), 2023 sonbaharından itibaren "World Business Outlook (WBO)" küresel anketinin Türkiye sonuçlarını sunmaktadır. Küresel WBO anketi, yurtdışındaki toplam 62 katılımcı ülkedeki 3.623 Alman şirketinden geri bildirim toplamakta ve her altı ayda bir gerçekleştirilmektedir. Sonbahar anketine Türkiye'deki Alman sermayeli 364 üye şirketten 113'ü katılmıştır. Yerel WBO anketi ise Türkiye'deki Alman şirketlerinin değerlendirmelerini yansıtmaktadır.

Değerlendirmelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Executive Summary AHK Türkiye World Business Outlook Sonbahar 2023

2023 Sonbahar Sonuçlarının Değerlendirmesi

Diğer Anket Çalışmalarının Sonuçları

Basın Yuvarlak Masa Toplantısı Sunum, 09.12.2022

AHK Türkiye World Business Outlook Sonbahar 2022

Basın Yuvarlak Masa Toplantısı Sunum, 16.11.2021

AHK Türkiye World Business Outlook Sonbahar 2021

AHK Türkiye World Business Outlook İlkbahar 2021

Basın Yuvarlak Masa Toplantısı Sunum, 01.06.2021

AHK Türkiye World Business Outlook Sonbahar 2020

Basın Yuvarlak Masa Toplantısı 03.12.2020

Basın Yuvarlak Masa Toplantısı 21.07.2020

AHK World Business Outlook 07.2020

Covid-19’un Ekonomik Etkileri Üye Anketi Haziran

AHK Turkey Business Outlook Mayıs 2020

AHK World Business Outlook Bahar 2020

Coronavirüs Anketi Mart