Türkiye’ye İş Gezisi: Atık Yönetimi ve Su Temini
Etkinlik başlangıcı
2024-11-11 · 12:00
Etkinlik sonu
2024-11-14 · 12:00
Kayıt

Kayıt

11-14 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul'a iş gezisi

11 Kasım- 14 Kasım 2024 tarihleri arasında DEinternational Servis Hizmetleri A.Ş. (AHK Türkiye), Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı (BMWK) adına German Water Partnership ile birlikte Türkiye'ye bir iş gezisi düzenliyor.  

Türkiye, Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biridir. Coğrafi konumuyla Avrupa ile Orta Doğu ve Asya ülkeleri arasında bir köprü görevi görmektedir. Koronavirüs pandemisine rağmen 2020 yılında Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılası %1,8 oranında büyümüştür. Öte yandan bölgedeki artan nüfus ve buna bağlı olarak su talebindeki artışı birtakım zorlukları beraberinde getirmektedir. Ülkenin artan sanayileşmesi ve kentleşmesi arıtılması gereken atık su miktarının artmasına yol açmaktadır. Bu da ileri teknolojilere ve modern ekipmanlara duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Bu sebeple Türkiye'’deki atık su ve su temini pazarı, orta vadede güçlü büyüme eğilimleri ve kârlı iş potansiyeli göstermektedir. Sektörün gelişme potansiyeli ve buna bağlı olarak yatırım ve iş fırsatları da yüksektir.  

Ayrıca Türk hükümetinin ülkenin ekonomik kalkınması konusunda gerçekleştirmeyi planladığı iddialı hedefleri bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik, iklimin korunması ve enerji dönüşümü konuları giderek daha önemli hale gelmektedir. Türkiye 2021 yılında Paris İklim Anlaşmasını onaylamış ve 2053 yılına kadar iklim nötr olma taahhüdünde bulunmuştur. Hükümetin hedeflerinden bir diğeri, arıtılmış atık suyun yeniden kullanım oranını 2023 yılında yüzde beşten 2030 yılında yüzde 15'e çıkarmaktır. Bakanlığın öncelikleri arasında su tüketiminin azaltılması ve arıtılmış atık su kullanımının arttırılması yer almaktadır.

İlgili proje, Almanya Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı (BMWK) tarafından finanse edilmekte olup Exportinitiative Umwelttechnologien programı çerçevesinde gerçekleşecektir.

Hedef kitle öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelerdir (KOBİ'ler). Proje, KOBİ'ler için pazar geliştirme programının bir parçasıdır ve de minimis düzenlemelerine tabidir. Şirketin büyüklüğüne bağlı olarak, şirketin projeye katılım katkısı 500 Avro ile 1.000 Avro (net) arasındadır.

Kayıtların 31.07.2024 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Katılımcı sayısı en fazla 12 şirket ile sınırlıdır. Kayıtlar alındıkları sıraya göre değerlendirilecektir.

Proje hakkında daha fazla bilgi almak ve kaydolmak için aşağıdaki linke tıklayınız: https://germanwaterpartnership.de/eventmanager/delegation-visit-geschaeftsanbahnung-turkey/
 

-