Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") tüm maddeleri 7 Ekim 2016 itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu bilgilendirme notunda açıklanacağı üzere, Türkiye’de Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (Oda) olarak, kişisel bilgilerinizi Kanunda belirtilen “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işleyeceğimizi bildirmek ve sizleri kişisel verilerin işlenmesi karşısındaki haklarınız ile ilgili bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerin işlenmesi, bu verilerin toplanması, kaydedilmesi, tasnif edilmesi ve saklanması, gerekli hallerde güncellenmesi ve mevzuata uygun olduğu ölçüde üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılması anlamına gelmektedir.

Kişisel verileriniz; Oda tarafından elde edilen adınız, soyadınız ve iletişim bilgileriniz gibi kişisel olarak belirlenebilir olmanızı sağlayan şahsınıza ait olan bilgilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı ve Hukuki Sebepleri:

Odanın kuruluş amacı, Almanya ve Türkiye arasında başta ticari olmak üzere ikili ilişkileri geliştirip güçlendirmek amacıyla üyelerine imkânlar tanımak, üyelerin ve üye olmayanların katılabileceği etkinlikler düzenlemek ve teşvik sağlanabilecek her türlü girişimde bulunmaktır. Oda, 1998 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuş olup tüzüğünde gösterilen yükümlülük ve amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyetlerde veya işbirliğinde bulunabilir. Bu kapsamda Oda, kendisine iletilmiş olan kişisel verileri hukuken izin verildiği ölçüde, Oda faaliyetleri kapsamında üyelerine hizmet vermek ve üyelik işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla veya işbirliği yapılan üçüncü kişilerle gerek yurtiçi gerek yurtdışında kullanılmak üzere paylaşabilir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi:

Kişisel veriler; üyelik başvuruları için iletilen formlar aracılığıyla, elektronik iletişim araçları kullanılarak, çözüm ortakları aracılığıyla, etkinlikler süresince bilgilerin Oda çalışanlarına sözlü ya da yazılı iletilmesi ile elde edilmektedir.

Kanun Uyarınca Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Karşısında Kullanabileceğiniz Haklar:

- Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek;

- Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek;

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek;

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek;

- Kanunun 7inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek;

- Verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesinin istendiği hallerde bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek;

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek;

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etmektir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı, sizlere gönderdiğimiz bilgilendirme notumuzda belirtilmiş olan iletişim bilgilerimizden bize ulaşmak suretiyle kullanmanız mümkündür.

Saygılarımızla,

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası

Yeniköy Caddesi No: 88

34457 Tarabya Istanbul

info(at)dtr-ihk.de

Tel: +90-212-363-0500

Fax: +90-212-363-0560