Etkin Enerji Teknikleri ve İşletmelerde Enerji Yönetimi Kursu

Eğitimin Gerekçesi ve Hedefler:
Enerji piyasalarında köklü değişimler yaşanıyor. Bölgesel pazarlar birleşirken, kullanılan enerjilerin bileşiminde değişimler meydana geliyor ve iklim politikalarının baskısı artıyor. Politikalar enerji tüketiminin büyük ölçüde azaltılması yönünde baskı uyguluyor. Getirilen kısıtlamalara ve maliyet artışlarına karşı alınacak önlemleri belirlediniz mi? AHK Türkiye / DEinternational “European Energy Manager” eğitimiyle işletmelere kendilerini söz konusu değişimlere en iyi şekilde hazırlayabilmeleri için destek veriyor.  “European Energy Manager” eğitimini tamamlayanlar kendi işletmelerinde etkin bir enerji yönetimi uygulayabilecek ve böylelikle enerji giderlerinden tasarruf sağlayarak ve üretim tesislerini güvence altına alabilecek bilgiye sahip olacaklardır. 

Hedef grup:

  • Fabrika müdürleri
  • Üretim direktörleri
  • Enerji komisyonu üyeleri
  • Tesis yöneticileri
  • Danışmanlar
  • Süreç mühendisleri
  • Tesis teknisyenleri vs.

Önemli not: Enerji konusunda bir kaç yıl uygulama deneyimi olan başvuru sahipleri tercih edilir. Yeni başlayanlar için giriş seviyesinde bir eğitim değildir.

 Uygulanacak Yöntem ve Aşamalar:

Aşağıda belirtilen ana konuları içerecek uygulamalı çalışmalar: İşletmelerde enerji yönetimi kapsamında veri yönetimine, enerji satın alımı ve enerji ticaretine, ayrıca sözleşmelerden ve işletme yönetiminden kaynaklanan taleplere yer verilecek Isı ve elektrik enerjisi alanlarında kullanılacak verimli teknolojiler ve klasik endüstriyel uygulamalar (basınçlı hava, elektrikli motorlar) ve uygulamayla ilişkili yenilenebilir enerjiler • Konut dışı bina fokusuyla binalarda enerji tüketimi (bina ısı tüketimi, yenileme çalışmaları, enerji kimlik belgesi) Internet üzerindeki kapalı bir sistem üzerinden bireysel çalışma ve uygulama desteği alınması Standart ders materyalleri ile kısa, belirleyici ve teorik verilerin aktarılması İşletmelerden elde edilecek enerji verilerinin, hesaplama örnekleriyle doğrudan uygulamaya aktarılması Uygulamalı araçlarla pratiğe yönelik destek verilmesi: Check-list, bilgi formları, tablo-hesap tutanak örnekleri Uygulamalı çalışmalarda işletmenin enerji açısından zayıf noktası bir proje çalışmasının konusunu oluşturacaktır. Böylelikle anında maliyetten tasarruf başlatılacaktır!

Final Sınavı/Sertifika:   

Final sınavı bir yazılı sınav ile şirketle ilgili bir proje çalışması sunumundan oluşur. Bu şartları başarıyla tamamlayan katılımcılar „European Energy Manager“ sertifikası alacaktır.

Avrupa Çapında Network:

European Energy Manager ağına dahil olabilirsiniz: EUREM, enerji yönetimiyle ilgili üst düzey standart bir eğitim olarak  Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Portekiz, Slovenya, İspanya ve diğer ülkelerde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu ülkelerde 5.000’den fazla European Energy Managerler halihazırda faal olarak görev yapmaktadır. Daha fazla bilgi için: www.energymanager.eu

Ücretler: Lütfen sorunuz.

İptal koşulları:

Eğitimden en az 4 hafta öncesine kadar yapılan iptallerde herhangi bir ücret talep edilmez. 2 hafta öncesine kadar yapılan iptallerde, % 50’lik kısmı talep edilecektir. 2 haftadan daha az bir sürede yapılan iptallerde ise katılım ücreti iade edilmeyecektir. Kayıtlı katılımcı yerine, vekil katılımcı da tarafımızdan kabul edilmektedir.

 

Eğitimin İçeriği ve Kapsamı:

1.    Temel Bilgiler

2.    Enerji Ekonomisi

Enerji teknolojisinin temelleri
Ölçüm-, Kullanım ve  kontrol teknolojisi

Enerji satın alımı ve ticareti | Enerji hukuku
Emisyon ticareti, Contracting


3.    Enerji Yönetimi


4.    Bina

Enerji yönetim sistemleri (örn. ISO 50001)
Verileri saptama ve değerlendirme, Controlling
Yük Yönetimi
Şirket içi enerji denetleme (Audits)– Temel Bilgiler

İnşa tasarımı | Binanın dış yapısını değerlendirme
Bina fiziği | Bina sıcaklık ihtiyacı
EneV | Bina enerji kimlik belgesi
Enerji verimli bina inşası ve bina yenilemesi


5.    Maliyet – Etkinlik Analizi | Proje Yöneticiliği


6.    Isı Teknikleri

Maliyet – etkinlik analizleri
Proje yöneticiliği – temel bilgiler

Isıtma teknikleri | Jeotermal
Proses ısısı
Kojenerasyon
Biokütleden enerji


7.    İklimlendirme


8.    Elektrik Kullanımı

Havalandırma& iklimlendirme teknikleri
Soğutma

Elektrikli tahrik sistemleri
Işıklandırma
Basınçlı hava
Green IT


9.    Güneş Enerjisi

Güneş enerjisiyle sıcak su elde edilmesi
Güneş enerjisiyle ısınma
Fotovoltaik

 

 

E-Learning Modüller:

Modül 1: EN 16247/ISO 50002 Standardına göre Enerji Denetimi
Modül 2: Mobilite / Hareketlilik
Modül 3: Enerji kültürü
Modül 4: Endüstri 4.0
Modül 5: Finansal proje değerlendirme
Modül 6: Üretim prosesleri için enerji denetimi yardım araçlarına dayalı pratik modül

 

Best Practice örneklerine aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Small Enterprises EUREM Award 2018
Medium Enterprises EUREM Award 2018
LargeEnterprises EUREM Award 2018