DÖVİZ SATIŞ İŞLEMLERİNE VERGİ UYGULANACAK DÖVİZ SATIN ALMA MALİYETLERİ YÜKSELDİ

24.05.19 AHK Türkei - News-Hauptkategorie, Global News

Resmi Gazete’de 15 Mayıs 2019’da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinde binde 1 vergi alınacak. İlgili düzenleme ile döviz satış işlemlerinde, yani müşteriler döviz satın almak istediklerinde, kendilerinden binde 1 oranında vergi tahsilatı yapılacağı duyuruldu. Ancak döviz kredi kullanımı gibi istisnai hallerde kambiyo gider vergisi oranı “0” sıfır olarak düzenlenecek. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesinde yer alan BSMV oranlarının tespitine ilişkin 28.08.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı BKK’nın Eki Karar’ın 1.1.(e) bendi değiştirilmiş olup; 15.05.2019 tarihinden itibaren kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden alınan gider vergisi oranı “binde 1" olarak belirlenmiştir. 

Öte yandan söz konusu kararda,

1)Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satış muamelelerinde,
2)Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan kambiyo satış muamelelerinde,
3)Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satış muamelelerinde satış tutarı üzerinden alınan kambiyo muameleleri gider vergisi oranı, 15.05.2019 tarihinden itibaren “0” sıfır olarak düzenlenmiştir.