AHK Yönetim Kurulu Üyeliği İçin Adaylara Çağrı

15.04.19 AHK Türkei - News-Hauptkategorie, Global News

Sayın Üyemiz,

14 Haziran 2019'da, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası’nın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, yeni bir Yönetim Kurulu’nun seçileceğini size bildirmekten memnuniyet duyarız.

14 Haziran 2019'da karar yeter sayısı sağlanmaz ise  (oy hakkı bulunan üyelerin yarısından fazlası), Genel Kurul toplantısı tüzüğümüzün 14. Maddesi 5. Fıkrası uyarınca  26 Eylül 2019'a ertelenecektir.

Yıllık üyelik aidatını ödemiş olan bütün asil üyeler oy kullanma hakkına sahiptir. Her asil üyenin yalnız bir oy hakkı vardır.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Tüzüğü’nün 15. maddesine göre, Yönetim Kurulu’nun sekiz asil üyesi ve altı yedek üyesi, Genel Kurul tarafından üç yıl için, Odanın, Türk ve Alman vatandaşı asli üyeleri arasından yarı yarıya seçilir. Üyelerin seçimi nispi oy çoğunluğu ile yapılır.

Aday tekliflerini ekli form ile göndermenizi rica ederiz. Her üye kendi adaylığını koyabilir; bir diğer üye tarafından aday gösterilmesi gerekmez. Adayların kısa bir biyografisi internette yayınlanacaktır. Aday teklifleri, genel kuruldan iki hafta öncesine kadar sunulabilir.

Saygılarımızla

 

Dr. Thilo Pahl                                                                   Zeynep Demir

Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi                        Genel Sekreter Yardımcısı

 

Formu indirmek için tıklayınız