Bosporus Summit 2018

 9. Boğaziçi Zirvesi - AHK-Panel

Ticaret ve Barış Yaratma Aracı Olarak Gümrük Birliği 2.0

26.11 2018

  AHK-Türkiye 9. Boğaziçi Zirvesi'nde “Ticaret ve Barış Yaratma Aracı Olarak Gümrük Birliği 2.0” başlıklı bir panel düzenledi. Hürriyet Daily News'den Barçın Yinanç, bu panelin moderatörlüğünü yürüttü. Panele katılan konuşmacılar: Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Dr. Markus C. Slevogt, İngiliz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tamsyn Mileham, İsviçre Ticaret Odası Başkanı Arpat Şenocak, Belçika Lüksemburg Ticaret Odası Başkanı Levent Apaydın, Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Canan Dora ve  AB Delegasyonu  Ticaret Bölümü Başkanı Bartosz Przywara oldu.

  Tartışmanın ana konusu AB-Türkiye Gümrük Birliği güncellemesiydi. İş dünyası temsilcileri, tüm tarafların pragmatist yaklaşmaları halinde  Türkiye’nin Avrupalı yatırımcılar açısından pek çok fırsat barındırdığına dikkat çektiler.